Predstavitev JS v sadjarstvu

NUJNO:  -Pozeba 2021-


Izvajanje strokovnih nalog s področja sadjarstva kmetijsko ministrstvo podpira že vse od leta 1958. Takrat so bile strokovne naloge v sadjarstvu omejene na tako imenovano introdukcijo sort različnih sadnih vrst, kjer je introdukcija pomenila preizkušanje drugod vzgojenih sort sadnih rastlin za pridelavo v naših podnebnih razmerah. Hkrati se je v tej nalogi financiran tudi manjši program selekcije za vzgojo novih domačih sort sadnih rastlin, s poudarkom na lupinarjih.

V zadnjih letih se je strokovnim nalogam introdukcije in selekcije začelo priključevati tudi delovno področje tehnologij pridelave pečkarjev, koščičarjev, jagodičja in lupinarjev. Zaradi vse močnejše težje po konkurenčnejši pridelavi v sadjarstvu, je področje preizkušanja modernih tehnologij pridelave v novi uredbi o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17, U:2884), dobilo tudi posebno mesto.

Nova uredba, ki je stopila v veljavo z začetkom leta 2018, ureja področja introdukcije, selekcije, tehnologij pridelave in zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala različnih sadnih vrst. Novost v novi uredbi za Javno službo v sadjarstvu je vzpostavitev sistema strokovno tehnične koordinacije, ki bo zagotavljal poenotenje delovanja Javne službe v sadjarstvu in ustrezen prenos znanja med raziskovalnimi, izobraževalnimi in svetovalnimi ustanovami, vzpostavljen bo odnos z ostalimi javnimi službami v kmetijstvu ter sodelovanje s pridelovalci, z nevladnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi za ohranjanje in razvoj sadjarske panoge na mednarodno primerljivem nivoju.

 

 

_Zadnje spremembe_

Predavanje o IZKUŠNJE PROTIPOZEBNE ZAŠČITE JABLAN V LETU 2020 BISERKA DONIK PURGAJ, Mag. Kmet. Sadjarski ...
Preberi Več
Delavnica: varstva pred pozebo      25. 3. 2021 Delavnica: ohranitveno kmetijstvo 17. 3. 2021 Delavnica ...
Preberi Več
Odobreni projekti na področju sadjarstva Tematika projekta Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Odobreno: Višina ...
Preberi Več
Predvidena strokovna srečanja v okviru sadjarskih združenj, organizacij ali projektov za leto 2020 PEČKARJI Delavnice ...
Preberi Več