Predstavitev JS v sadjarstvu

 

Izvajanje strokovnih nalog s področja sadjarstva kmetijsko ministrstvo podpira že vse od leta 1958. Takrat so bile strokovne naloge v sadjarstvu omejene na tako imenovano introdukcijo sort različnih sadnih vrst, kjer je introdukcija pomenila preizkušanje drugod vzgojenih sort sadnih rastlin za pridelavo v naših podnebnih razmerah. Hkrati je v tej nalogi financiran tudi manjši program selekcije za vzgojo novih domačih sort sadnih rastlin, s poudarkom na lupinarjih.

V zadnjih letih se je strokovnim nalogam introdukcije in selekcije začelo priključevati tudi delovno področje tehnologij pridelave pečkarjev, koščičarjev, jagodičja in lupinarjev. Zaradi vse močnejše težje po konkurenčnejši pridelavi v sadjarstvu, je področje preizkušanja modernih tehnologij pridelave v novi uredbi o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17, U:2884), dobilo tudi posebno mesto.

Nova uredba, ki je stopila v veljavo z začetkom leta 2018, ureja področja introdukcije, selekcije, tehnologij pridelave in zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala različnih sadnih vrst. Novost v novi uredbi za Javno službo v sadjarstvu je vzpostavitev sistema strokovno tehnične koordinacije, ki bo zagotavljal poenotenje delovanja Javne službe v sadjarstvu in ustrezen prenos znanja med raziskovalnimi, izobraževalnimi in svetovalnimi ustanovami, vzpostavljen bo odnos z ostalimi javnimi službami v kmetijstvu ter sodelovanje s pridelovalci, z nevladnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi za ohranjanje in razvoj sadjarske panoge na mednarodno primerljivem nivoju.

 

 

_Zadnje spremembe_

Vabilo na strokovno srečanje ekoloških pridelovalcev sadja četrtek, 11.1.2024 Vabilo na prikaz rezi različnih vrst ...
Preberi Več
Program za PEČKARJE  za leto 2024 PDF datoteka Izvajalec naloge: KGZS – Zavod Maribor, Sadjarski ...
Preberi Več
Program za KOŠČIČARJE in KAKI za leto 2024 PDF datoteka Izvajalec: KGZS – Zavod Nova ...
Preberi Več
Braeburn, 12.10.2023 Fuji, 12.10.2023 Braeburn, 04.10.2023 Fuji, 04.10.2023 Idared, 04.10.2023 Braeburn, 26.09.2023 Topaz, 26.09.2023 Bonita, ...
Preberi Več