Zakonska podlaga

Pravna podlaga za delovanje javne službe v sadjarstvu je:

  • Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17, U:2884) PDF in
  • Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov za opravljanje javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17, U:2891) PDF