Izvajalci nalog JS

Imenovani izvajalci javne službe v sadjarstvu v obdobju 2018 – 2024 so:
SADJARSKI CENTER MARIBOR
SADJARSKI CENTER BILJE
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE


Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor v notranji organizacijski enoti SADJARSKI CENTER MARIBOR je pooblaščen za izvajanje nalog:

 

INTRODUKCIJA PEČKARJEV
– podizvajalec: Kmetijski inštitut Slovenije (jablana)
– podizvajalec: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (hruška)
– podizvajalec: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (hruška)

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE PEČKARJEV
– podizvajalec: Kmetijski inštitut Slovenije (jablana)
– podizvajalec: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo (hruška)

ZAGOTAVLJANJE IZHODIŠČNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA PEČKARJEV;

STROKOVNO-TEHNIČNA KOORDINACIJA V SADJARSTVU
– podizvajalec: Kmetijski inštitut Slovenije (vse sadne vrste)

 


Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica v notranji organizacijski enoti SADJARSKI CENTER BILJE je pooblaščen za izvajanje nalog:

 

 

INTRODUKCIJA KOŠČIČARJEV IN KAKIJA
– podizvajalec: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (sliva, češnja, breskev in nektarina)
– podizvajalec: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (češnja)

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE KOŠČIČARJEV IN KAKIJA
– podizvajalec: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (breskev, sliva)
– podizvajalec: Kmetijski inštitut Slovenije (kaki)

ZAGOTAVLJANJE IZHODIŠČNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA KOŠČIČARJEV IN KAKIJA

 


KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE je pooblaščen za izvajanje nalog:

 

 

SELEKCIJA LUPINARJEV
– podizvajalec: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

INTRODUKCIJA LUPINARJEV
– podizvajalec: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

INTRODUKCIJA JAGODIČJA

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE LUPINARJEV
– podizvajalec: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE JAGODIČJA

ZAGOTAVLJANJE IZHODIŠČNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA LUPINARJEV
– podizvajalec: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo