Koščičarji in kaki 2023

Program za KOŠČIČARJE in KAKI za leto 2023

PDF datoteka

Izvajalec: KGZS – Zavod Nova Gorica, Sadjarski center Bilje (SC Bilje)

Podizvajalci:  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (UL-BF); Kmetijski inštitut Slovenije (KIS); KGZS – Zavod Maribor, Sadjarski center Maribor (SC MB)

  • Introdukcija koščičarjev in kakija (SC Bilje, UL-BF)
  • Tehnologije pridelave koščičarjev in kakija (SC Bilje, UL-BF, KIS, SC-MB)
  • Zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija (SC Bilje)

Program pripravili:

Davor Mrzlič, dr. Valentina Usenik, dr. Metka Hudina in dr. Matej Stopar