Program 2020

Program je razdeljen na izvajalce po skupinah sadnih vrst.

Pečkarji – izvajalec KGZS – ZAVOD Maribor, podizvajalec KIS in UL-BF

Koščičarji in kaki – izvajalec KGZS – Zavod Nova gorica, podizvajalec KIS in UL-BF

Lupinarji in jagodičje – izvajalec KIS, podizvajalec UL-BF