Kontakt

Kontaktni naslovi neposrednih izvajalcev javne službe na področju sadjarstva:

KOORDINACIJA:

Dr. Matej Stopar, mag., univ. dipl. inž. kmet.

Tel. 01 2805 237     matej.stopar@kis.si

JABLANA:

Boštjan Godec, univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ul. 17, 1000 Ljubljana

Tel. 01 2805 138   bostjan.godec@kis.si

Biserka Donik Purgaj, mag. inž. hort.

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2231 Pesnica

Tel. 02 6542 901   sadjarski.center.mb@gmail.com

HRUŠKA, BRESKEV, NEKTARINA:

Dr. Metka Hudina, mag., univ. dipl. inž. kmet.

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana

tel. 01 3203 142   metka.hudina@bf.uni-lj.si

ČEŠNJA, SLIVA, MARELICA:

Dr. Valentina Usenik, mag., univ. dipl. inž. kmet.

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana

tel. 01 3203 143  valentina.usenik@bf.uni-lj.si

Davor Mrzlić, univ. dipl. inž. kmet.

Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292 Renče

tel. 05 3954 303  davor.mrzlic@go.kgzs.si

JAGODA, MALINA, AMERIŠKA BOROVNICA:

Dr. Darinka Koron, mag., univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ul. 17, 1000 Ljubljana

tel. 01 2805 142  darinka.koron@kis.si

OREH, LESKA, KOSTANJ:

Dr. Anita Solar, mag., univ. dipl. inž. kmet.

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana

Raziskovalno polje za lupinarje Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

Tel. 02 2511 755  anita.solar@bf.uni-lj.si

KAKI:

Dr. Matej Stopar, mag., univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ul. 17, 1000 Ljubljana

Tel. 01 2805 237  matej.stopar@kis.si

Davor Mrzlić, univ. dipl. inž. agr.  in Erika Komel, dipl. inž. agr. in hortik.

Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292 Renče

tel. 05 305 41 76 erika.komel@go.kgzs.si