Kontakt

Kontaktni naslovi neposrednih izvajalcev javne službe na področju sadjarstva:

KOORDINACIJA:

dr. Matej Stopar, mag., univ. dipl. inž. kmet.

Tel. 01 2805 237     matej.stopar@kis.si

JABLANA:

dr. Anka Čebulj, mag. inž. sadj., mag. inž. hort.

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ul. 17, 1000 Ljubljana

Tel. 01 2805 149  anka.cebulj@kis.si 

Biserka Donik Purgaj, mag. kmet.

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2231 Pesnica

Tel. 02 6542 901   biserka.donik@kmetijski-zavod.si

HRUŠKA, BRESKEV, NEKTARINA:

dr. Metka Hudina, mag., univ. dipl. inž. kmet.

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana

tel. 01 3203 142   metka.hudina@bf.uni-lj.si

ČEŠNJA, SLIVA, MARELICA:

dr. Valentina Usenik, mag., univ. dipl. inž. kmet.

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana

tel. 01 3203 143  valentina.usenik@bf.uni-lj.si

Davor Mrzlić, univ. dipl. inž. kmet.

Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292 Renče

tel. 05 3954 303  davor.mrzlic@go.kgzs.si

JAGODA, MALINA, AMERIŠKA BOROVNICA:

dr. Nika Cvelbar Weber, mag. kmet.

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ul. 17, 1000 Ljubljana

tel. 01 2805 275  nika.weber@kis.si

OREH, LESKA, KOSTANJ:

dr. Aljaž Medič, mag. inž. hort.

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva ul. 101, 1000 Ljubljana

Raziskovalno polje za lupinarje Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor

Tel. 030422720  aljaz.medic@bf.uni-lj.si

KAKI:

dr. Matej Stopar, mag., univ. dipl. inž. kmet.

Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ul. 17, 1000 Ljubljana

Tel. 01 2805 237  matej.stopar@kis.si

Davor Mrzlić, univ. dipl. inž. agr.  in Erika Komel, dipl. inž. agr. in hortik.

Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292 Renče

tel. 05 305 41 76 erika.komel@go.kgzs.si