Pečkarji

Program za PEČKARJE  za leto 2020                                                  PDF datoteka

 

Izvajalec naloge: KGZS – Zavod Maribor, Sadjarski center Maribor (SC MB)

Podizvajalci: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za

agronomijo (UL-BF), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)

  • introdukcija pečkarjev (SC MB, KIS, UL-BF)
  • tehnologije pridelave pečkarjev (SC MB, KIS, UL-BF)
  • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala pečkarjev (SC MB)
  • strokovno-tehnična koordinacija v sadjarstvu (KIS)

Program pripravili:

mag. Biserka Donik Purgaj, Boštjan Godec, dr. Metka Hudina in dr. Matej Stopar