Lupinarji in jagodičje 2023

Program za LUPINARJE in JAGODIČJE za leto 2023

PDF datoteka

Izvajalec: Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) – JAGODIČJE

Podizvajalec: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (UL-BF) – LUPINARJI

  • selekcija lupinarjev  (UL-BF)
  • introdukcija lupinarjev (UL-BF)
  • introdukcija jagodičja (KIS)
  • tehnologije pridelave lupinarjev (UL-BF)
  • tehnologije pridelave jagodičja (KIS)
  • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala lupinarjev (UL-BF)

Program pripravili:

Dr. Darinka Koron, dr. Nika Cvelbar Weber in dr. Anita Solar