Strokovne naloge v sadjarstvu 2018-2024

Strokovne naloge obsegajo sledeča področja:

Introdukcija sort sadnih rastlin

 • Introdukcija pečkarjev
 • Introdukcija koščičarjev in kakija
 • Introdukcija lupinarjev
 • Introdukcija jagodičja

Tehnologije pridelave sadnih rastlin

 • Tehnologije pridelave pečkarjev
 • Tehnologije pridelave koščičarjev in kakija
 • Tehnologije pridelave lupinarjev
 • Tehnologije pridelave jagodičja

Zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin

 • Pečkarji
 • Koščičarji in kaki
 • Lupinarji

Selekcija lupinarjev

Strokovno tehnična koordinacija v sadjarstvu