Koščičarji in kaki

Program za KOŠČIČARJE in KAKI za leto 2020                                   PDF datoteka

 

Izvajalec KGZS – Zavod Nova Gorica, Sadjarski center Bilje (SC Bilje)

Podizvajalci:  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za

agronomijo (UL-BF), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)

  • Introdukcija koščičarjev in kakija (SC Bilje, UL-BF)
  • Tehnologije pridelave koščičarjev in kakija (SC Bilje, UL-BF, KIS)
  • Zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija (SC Bilje)

Program pripravili:

Davor Mrzlič, dr. Valentina Usenik, dr. Metka Hudina in dr. Matej Stopar