Lupinarji in jagodičje

Program za LUPINARJE in JAGODIČJE za leto 2020                       PDF datoteka

Izvajalec naloge: Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) – JAGODIČJE

Podizvajalec naloge: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (UL-BF) – LUPINARJI

  • selekcija lupinarjev  (UL-BF)
  • introdukcija lupinarjev (UL-BF)
  • introdukcija jagodičja (KIS)
  • tehnologije pridelave lupinarjev (UL-BF)
  • tehnologije pridelave jagodičja (KIS)
  • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala lupinarjev (UL-BF)

Program pripravil:

dr. Darinka Koron in dr. Anita Solar