Obvestila 2021

Dozorevanje sadja v letu 2021

Testiranje zrelosti jabolk in ocena obiralnega okna po regijah v Sloveniji:

Testi dozorevanja jabolk:

Obvestilo KGZS, zavod Maribor v zvezi z dozorevanjem jabolk in hrušk ( 27. 8. 2021)

Obvestilo KGZS, zavod Novo mesto v zvezi z dozorevanjem jabolk Gala in hrušk ( 27. 8. 2021)

 

Ukrepi po spomladanski pozebi II (Strokovna skupina za sadjarstvo pri KGZS)

Ukrepi po spomladanski pozebi I (Strokovna skupina za sadjarstvo pri KGZS)

Priporočila za redčenje cvetov in plodičev jablane (Stopar – KIS)

Priporočila za redčenje cvetov in plodičev v ekološki pridelavi (Stopar, Tojnko, Caf, Brence)

Priporočila za obiranje (UNI-LJ, BF) različnih sort jabolk in razlaga parametrov zrelosti v tabelah.

 

V zadnjih letih nova nevarna škodljivca v sadjarstvu: