Obvestila 2022

Najava Sadnega izbora 2022

Spoštovani pridelovalci sadja,

V letošnjem letu bo izšel nov Sadni izbor za Slovenijo za naslednje štiriletno obdobje. Tako kot SADNI IZBOR 2018, bo tudi ta izšel v prvem koraku v spletni izvedbi. Novost tokratne različice sadnega izbora bodo namizne sorte grozdja. Odgovorni za pisanje Sadnega izbora so navedeni po sadnih vrstah spodaj. Veseli bodo vsake tehtne pobude za umestitev nove sorte v Sadni izbor 2022 ali za prekategorizacijo sorte iz prednostnega seznama A, v seznam postranskih sort B.
Pridelovalci sadja, naprošeni ste, da v zvezi s svojimi pobudami nagovorite pisce novega Sadnega izbora 2022 na spodnje kontaktne naslove. Pobude za Sadni izbor prosim posredujte do konca marca 2022.

SPLOŠNE INFORMACIJE IN KOORDINACIJA:
Dr. Anka Čebulj, tel. 01 2805 149,  Anka.Cebulj@kis.si, ali  dr. Matej Stopar, tel. 01 2805 237,   matej.stopar@kis.si

JAVNA SLUŽBA V SADJARSTVU

JABLANA:
– Biserka Donik Purgaj, tel. 02 6542 901, sadjarski.center.mb@gmail.com
– Dr. Anka Čebulj, tel. 01 2805 138,  Anka.Cebulj@kis.si

HRUŠKA, BRESKEV, NEKTARINA:
– Dr. Metka Hudina, tel. 01 3203 142,  metka.hudina@bf.uni-lj.si
– Davor Mrzlić, tel. 05 3954 303, davor.mrzlic@go.kgzs.si

ČEŠNJA, SLIVA, MARELICA:
– Dr. Valentina Usenik, tel. 01 3203 143,  valentina.usenik@bf.uni-lj.si
– Davor Mrzlić, tel. 05 3954 303, davor.mrzlic@go.kgzs.si

JAGODA, MALINA, AMERIŠKA BOROVNICA:
– Dr. Darinka Koron, tel. 01 2805 142, darinka.koron@kis.si

OREH, LESKA, KOSTANJ, MANDELJ:
– Dr. Anita Solar, tel. 030 422 720,  anita.solar@bf.uni-lj.si

KAKI, FIGA, AKTINIDIJA:
– Davor Mrzlić ali Erika Komel, tel. 05 305 41 76, davor.mrzlic@go.kgzs.si,  erika.komel@go.kgzs.si,
– Dr. Matej Stopar, tel. 01 2805 237, matej.stopar@kis.si

JAVNA SLUŽBA V OLJKARSTVU
OLJKA:
– Mag. Viljanka Vesel, tel. 05 631 32 32, viljanka.vesel@go.kgzs.si

JAVNA SLUŽBA V VINOGRADNIŠTVU
NAMIZNO GROZDJE:
– Dr. Denis Rusjan, tel. 01 3203 151, denis.rusjan@bf.uni-lj.si