Dogodki 2020

Predvidena strokovna srečanja v okviru sadjarskih združenj, organizacij ali projektov za leto 2020

PEČKARJI
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči predavatelj Organizator Vabljeni
Rez in varstvo jablane Pohorski Dvor 27. jan. Tojnko, Lešnik, Štampar EIP 16.2., FKBV »Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk« JSKS specialisti in projektni sodelavci EIP
26. sadjarski dnevi Posavja Prosvetni dom Artiče 11. feb. Brence, Kozole, Zadravec, Tojnko, Lešnik, Unuk, Mihelič, Hudina KGZS- Zavod NM, SD Artiče vsi
26. sadjarski dnevi Posavja Prosvetni dom Artiče 12. feb. Mavsar, Bajec, Rot, Usenik, Solar KGZS- Zavod NM, SD Artiče vsi
Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja FKBV 18. feb. Unuk, Vrhovnik, Tojnko, Brence, Vogrin, Koron, Solar EIP 16.5., FKBV, JSKS specialisti in projektni sodelavci EIP
Namakanje SCMB Gačnik konec marca Donik, Toplak, Kristan in drugi EIP namakanje, SCMB projektni sodelavci EIP  in ostali
Regulacija pridelka jablan, rezultati CRP poskusov Poh. D. ali Gačnik začetekaprila Stopar, ostali EIP 16.2., FKBV »Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk« JSKS specialisti in projektni sodelavci EIP
Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja FKBV oktober Unuk, + EIP 16.5., FKBV, JSKS specialisti in projektni sodelavci EIP
Dan sadjarjev, mehanizacija in delavnica za sadjarje in vinogradnike SCMB Gačnik 12. jun. Donik, Gutman, Soršak KGZS – Zavod MB vsi
Vzdrževanje in gnojenje nasadov, CRP poročilo SCMB Gačnik junij Unuk, Lešnik, Donik ? JSsad vsi
Spravilo pridelka, Rezultati CRP jablana- pridelki in tehnološke pomanjkljivosti Poh. Dvor avgust Tojnko, Stopar EIP 16.2., FKBV »Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk« JSKS specialisti in projektni sodelavci EIP
Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja FKBV avgust Unuk, + EIP 16.5., FKBV, JSKS specialisti in projektni sodelavci EIP
Spremljanje dozorevanja jabolk Gala in Elstar SCMB Gačnik konec avgusta JSKS svetovalci specialisti, Donik JSsad vsi
Spremljanje dozorevanja jabolk Zlati delišes, Idared, Jonagold SCMB Gačnik september JSKS svetovalci specialisti, Donik JSsad vsi
Skladiščenje in kakovost jabolk, rezultati CRP jablana FKBV ali Gačnik oktober Zlatič, ostali EIP 16.2., FKBV »Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk« JSKS specialisti  in projektni sodelavci EIP
Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja FKBV april Unuk, + EIP 16.5., FKBV, JSKS specialisti in projektni sodelavci EIP
Razstava sadja Radovljica 5.-8. nov. SSDS, SCMB, KIS vsi
Degustacija jabolk SCMB Gačnik 11. dec. Donik, Gutman, Soršak SCMB vsi
16. Lombergarjev posvet Pesnica 4. dec. Donik, Gutman, Soršak KGZ MB vsi
EKSKURZIJE
Ekskurzija Strokovnega sadjarskega društva Slovenije Španija 13.-17. maj SSDS Člani SSDS
KOŠČIČARJI
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči predavatelj Organizator Vabljeni
Posvet o češnji 2020 UL BF 6. mar. Caf, Krošelj, Mihelič, Usenik, Vošnjak UL BF vsi
Prikaz rezi (češnja, breskev)* Bilje 3. mar. Mrzlić, Komel, Juretič KGZS-Zavod GO, SC Bilje JSsad vsi
Prikaz rezi koščičarjev Bilje 11. mar. Usenik UL BF

SC Bilje JSsad

svetovalci specialisti
Prikaz rezi (sliva, kaki)* Bilje 17. mar. Mrzlić, Komel, Juretič KGZS SC Bilje JSsad
Dan odprtih vrat SC Bilje (razstava sort češenj, voden ogled nasadov, prikaz rezi češenj) Bilje 11. jun. Mrzlić, Komel, Usenik KGZS-Zavod GO, SC Bilje JSsad vsi
Tolerantne sorte sliv (predavanje, razstava in degustacija) -Praznik češp Slivje (Brkini), sept. Mrzlić KGZS-Zavod GO, SC Bilje JSsad vsi
Zorenje kakija (predavanje in degustacija zorjenih plodov) Bilje nov. Mrzlić, Komel, Hladnik KGZS-Zavod GO, SC Bilje JSsad vsi
*rezervni termin v primeru slabega vremena teden dni kasneje
JAGODIČJE
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči predavatelj Organizator Vabljeni
Posvet o borovnici Borovnica ali Bevke 10. feb. Koron, Caf, Žerjav JSKS in KIS vsi
11. posvet o malini in ostalem grmičastem jagodičju Prosvetni dom Artiče 12. feb. Koron, Caf, Žigon, Weber, Razinger, Janežič, Cizej-Rak, Brence KIS, KGZS – Zavod NM in LJ, SD Artiče vsi
Prikaz rezi jagodičja Brdo 14. marec Mavec, Koron KIS, JSsad vsi
Posvet o jagodi KIS/ZOOM 17. dec. Koron, Molan, C. Weber, Caf, Brence KIS in JSKS vsi
LUPINARJI
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči predavatelj Organizator Vabljeni
26. sadjarski dnevi Posavja Prosvetni dom Artiče 11. feb. Solar KGZS- Zavod NM, SD Artiče vsi
Prikaz rezi leske Črešnjevec 14. feb. Solar BF, Slov. strok. društvo lupinarjev SSDL člani SSDL, JSKS specialisti
Strokovni posvet o lupinarjih z razstavo sort BF Lj. 7. mar Mihelič, Lešnik, Miklavc, Peskar, Krajnčič, Končar BF, SSDL člani SSDL, JSKS specialisti
Prikaz rezi oreha Še ni znano 4. ali 18. april Solar BF, SSDL člani SSDL, JSKS specialisti