Tehnologija lupinarjev

Dolgoročni cilji in dolgoročni kazalniki:

  • Optimalne tehnološke rešitve za pridelavo in dodelavo najbolj perspektivnih sort oreha, leske in kostanja, tudi za ekološko pridelavo
  • Število izvedenih tehnoloških preizkušanj pri lupinarjih
  • Število izdanih tehnoloških navodil za uporabnike.

Vsebina in obseg naloge:

  • V triletnem poskusu bomo preizkusili štiri načine gnojenja z dušikom in foliarnimi gnojili v rodnem nasadu oreha,
  • Izdelali bomo tehnološka navodila za uporabnike.

Metode dela:

 V proizvodnem, 18-letnem nasadu oreha bomo preizkusili štiri načine gnojenja oreha z dušikom in  foliarnimi gnojili. Vključenih bo 30 dreves/obravnavanje, sorte Franquette, Elit in G-139. Uporabili bomo dve dušični gnojili samostojno ali v kombinacijami s programom foliarne prehrane v primerjavi z negnojeno kontrolo. Poskus bomo izvajali tri zaporedna leta. Izvrednotili ga bomo na osnovi količine pridelka, pomoloških analiz plodov in zdravstvenega stanja dreves. Zaključili ga bomo z izdajo tehnoloških navodil za uporabnike.

Letni cilji Kazalniki za doseganje letnih ciljev
Galušak – Gornja Radgona

–         Ocena odpornosti na orehovo črno pegavost, orehovo rjavo pegavost in orehovo muho,

–         Tehtanje pridelka

–         Pomološka plodov (dimenzije ploda, masa ploda in jedrca, izplen jedrca, debelina in gladkost luščine, ločljivost in barva jedrca)

Zabeležene ocene zdravstvenega stanja 150 dreves oreha pri petih obravnavanjih gnojenja
Ovrednoten pridelek/drevo pri 150 drevesih oreha pri petih obravnavanjih gnojenja
Rezultati pomološke analize plodov treh sort oreha pri petih obravnavanjih gnojenja

 

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,

GERK PID, POVRŠINA

SORTE oz. PODLAGE , ŠTEVILO
Lokacija: Galušak – Gornja Radgona

Leto sajenja: 1998-2010

Obdobje naloge: 2018-2020

Izvajalec: KIS

Podizvajalec: BF

GERK PID: 3644856

Površina: Σ 7 ha; v poskusu: 1,5 ha

Ime lokacije: Renkovci

Sorte Franquette, Elit, G-139

 

 

 

 

Skupaj:  150 dreves

 

VZDRŽEVANJE  POSKUSNEGA MATERIALA

LOKACIJA, LETO SAJENJA, OBDOBJE,

GERK PID, POVRŠINA

SORTE orehov
Lokacija: Gačnik

Leto sajenja: 1999

Obdobje naloge: redno vzdrževanje v letu 2018

Izvajalec: Sadjarski center Maribor

GERK: 419100; Površina: 0,51 ha

Ime lokacije: Nasad oreh

vzdrževanje nasada orehov
SORTE leske
Lokacija: Gačnik

Leto sajenja: 1999

Obdobje naloge:  redno vzdrževanje v letu 2018

Izvajalec: Sadjarski center Maribor

GERK: 4190980; Površina: 0,37 ha

Ime lokacije: Nasad leske

 vzdrževanje nasada leske