Vsebinsko poročilo CRP projekta V4-1612

 TEHNOLOGIJE ZA KONKURENČNEJŠO PRIDELAVO JABOLK

Projekt je razdeljen v štiri delovne sklope/svežnje:
1) Analiza stanja pridelave jabolk v Sloveniji. Odgovorna nosilca: Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV).

2) Izvedba tehnoloških poskusov. Odgovorni nosilci: KIS, FKBV in Sadjarski center Maribor (SCMB).
2.1. Vzdrževanje negovane ledine
2.2. Sanacija kolotečin
2.3. Prilagajanje gojitvenih oblik
2.4.1. Talno gnojenje jablane
2.4.2. Foliarno gnojenje jablane
2.5.1. Strojna rez – Pohorski Dvor in Brdo
2.5.2. Strojna rez – Gačnik
2.6. Poskus mehanskega redčenja cvetov
2.7. Pospeševanje cvetenja

3) Razvoj standardov kakovosti jabolk. Odgovorni nosilec:  Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (BF)

4). Ekonomika pridelave jabolk in smernice za izboljšanje konkurenčnosti. Odgovorna nosilca: KIS in FKBV