Obvestila

Obvestila 2022

Vabilo na 21. Posvet o jagodi

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije (Hacquetova ulica 17, 1000 Lj) bo v četrtek, 8.12.2022, potekal 21. Posvet o jagodi. Program si lahko ogledate tukaj.

Vabilo na 1. sadjarsko-zelenjadarsko konferenco

Na Gospodarski zbornici Slovenije – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij bo v torek 22. novembra od 9. ure dalje potekala prva sadjarsko-zelenjadarska konferenca. Osrednja tema konference je oris aktualnega stanja v sadjarstvu in zelenjadarstvu v Sloveniji s pogledom v prihodnost. Na konferenci se bodo predstavili tudi nekateri primeri uspešnih slovenskih podjetij s tega področja.

Konferenca se organizira prvič s ciljem povezovanja ključnih deležnikov obeh sektorjov, kar predstavlja odlično priložnost za predstavitev trenutnega stanja, napovedi ter razprave o najaktualnejših tematikah v obeh sektorjih. Okrepitev sodelovanja vseh partnerjev s področja pridelave in predelave sadja in zelenjadnic ter vseh vpletenih inštitucij je nujno za izboljšanje konkurenčnosti sektorja v prihodnje. Konferenca je namenjena vsem, ki so povezani s sadjem in zelenjadnicami – podjetjem, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo, proizvajalcem opreme, kmetijskim zadrugam, študentom, zavarovalnicam, trgovcem, semenarskim hišam, predstavnikom pristojnih ministrstev, inšpektorjem in ostalim partnerjem, ki vstopajo v verigo v različnih fazah pridelave in predelave.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Na dogodek se prijavite tukaj.

Napovedi zorenja jabolk 2022

 

 

 

 

 

 

Priporočeni parametri zrelosti in skladiščenja sort jabolk in hrušk

Rodni nastavek – regulacija 2022 (april, 2022)

Registrirana sredstva za redčenje plodičev jablane v letu 2022 (april, 2022)

 

Sestanek introdukcija jablane – Sadni izbor 2022, Sadjarski center Maribor, 22.marec, 9.00 – 11.30h

Zapisnik


Najava Sadnega izbora 2022

Spoštovani pridelovalci sadja,

V letošnjem letu bo izšel nov Sadni izbor za Slovenijo za naslednje štiriletno obdobje. Tako kot SADNI IZBOR 2018, bo tudi ta izšel v prvem koraku v spletni izvedbi. Novost tokratne različice sadnega izbora bodo namizne sorte grozdja. Odgovorni za pisanje Sadnega izbora so navedeni po sadnih vrstah spodaj. Veseli bodo vsake tehtne pobude za umestitev nove sorte v Sadni izbor 2022 ali za prekategorizacijo sorte iz prednostnega seznama A, v seznam postranskih sort B.
Pridelovalci sadja, naprošeni ste, da v zvezi s svojimi pobudami nagovorite pisce novega Sadnega izbora 2022 na spodnje kontaktne naslove. Pobude za Sadni izbor prosim posredujte do konca marca 2022.

SPLOŠNE INFORMACIJE IN KOORDINACIJA:
Dr. Anka Čebulj, tel. 01 2805 149,  Anka.Cebulj@kis.si, ali  dr. Matej Stopar, tel. 01 2805 237,   matej.stopar@kis.si

JAVNA SLUŽBA V SADJARSTVU

JABLANA:
– Biserka Donik Purgaj, tel. 02 6542 901, sadjarski.center.mb@gmail.com
– Dr. Anka Čebulj, tel. 01 2805 138,  Anka.Cebulj@kis.si

HRUŠKA, BRESKEV, NEKTARINA:
– Dr. Metka Hudina, tel. 01 3203 142,  metka.hudina@bf.uni-lj.si
– Davor Mrzlić, tel. 05 3954 303, davor.mrzlic@go.kgzs.si

ČEŠNJA, SLIVA, MARELICA:
– Dr. Valentina Usenik, tel. 01 3203 143,  valentina.usenik@bf.uni-lj.si
– Davor Mrzlić, tel. 05 3954 303, davor.mrzlic@go.kgzs.si

JAGODA, MALINA, AMERIŠKA BOROVNICA:
– Dr. Darinka Koron, tel. 01 2805 142, darinka.koron@kis.si

OREH, LESKA, KOSTANJ, MANDELJ:
– Dr. Anita Solar, tel. 030 422 720,  anita.solar@bf.uni-lj.si

KAKI, FIGA, AKTINIDIJA:
– Davor Mrzlić ali Erika Komel, tel. 05 305 41 76, davor.mrzlic@go.kgzs.si,  erika.komel@go.kgzs.si,
– Dr. Matej Stopar, tel. 01 2805 237, matej.stopar@kis.si

JAVNA SLUŽBA V OLJKARSTVU
OLJKA:
– Mag. Viljanka Vesel, tel. 05 631 32 32, viljanka.vesel@go.kgzs.si

JAVNA SLUŽBA V VINOGRADNIŠTVU
NAMIZNO GROZDJE:
– Dr. Denis Rusjan, tel. 01 3203 151, denis.rusjan@bf.uni-lj.si

 


Obvestila 2021

Dozorevanje sadja v letu 2021

Testiranje zrelosti jabolk in ocena obiralnega okna po regijah v Sloveniji:

Testi dozorevanja jabolk:

Obvestilo KGZS, zavod Maribor v zvezi z dozorevanjem jabolk in hrušk ( 27. 8. 2021)

Obvestilo KGZS, zavod Novo mesto v zvezi z dozorevanjem jabolk Gala in hrušk ( 27. 8. 2021)

 

Ukrepi po spomladanski pozebi II (Strokovna skupina za sadjarstvo pri KGZS)

Ukrepi po spomladanski pozebi I (Strokovna skupina za sadjarstvo pri KGZS)

Priporočila za redčenje cvetov in plodičev jablane (Stopar – KIS)

Priporočila za redčenje cvetov in plodičev v ekološki pridelavi (Stopar, Tojnko, Caf, Brence)

Priporočila za obiranje (UNI-LJ, BF) različnih sort jabolk in razlaga parametrov zrelosti v tabelah.

 

V zadnjih letih nova nevarna škodljivca v sadjarstvu: