PRIPOROČILA ZA REDČENJE CVETOV IN PLODIČEV JABLANE

PRIPOROČILA ZA REDČENJE CVETOV IN PLODIČEV JABLANE

dr. Matej Stopar                                                                            25. 03. 2020

Redčenje cvetov oz. plodičev sodi med najpomembnejše tehnološke ukrepe pri pridelavi jablan (in tudi hrušk). Pomembno je tako v integrirani pridelavi kot tudi v ekološki pridelavi jabolk. Brez tovrstnega uravnavanja rodnega nastavka ne moremo pričakovati kakovostnega pridelka in primernega formiranja cvetnega brstja za naslednje leto. S kemičnim redčenjem rodnega nastavka tudi izredno zmanjšamo število ur potrebnih za ročno, korekcijsko redčenje plodov.

Redčenje cvetov/plodičev v integrirani pridelavi:

Poteka večkratno, stopenjsko v 1-3 fazah. To pomeni, da glede na količino cvetnega/rodnega nastavka interveniramo kemično 1x, ali 2x, ali 3x. Večinoma v svetu uporabljajo dvostopenjski pristop, v primeru izrednega cvetnega nastavka redčijo cvetove/plodiče jablan in hrušk tristopenjsko.

  1. Najprej začnemo z redčenjem cvetov, takrat, ko imamo močno cvetoča drevesa v poprečju z oceno cvetenja 8 ali več. Navodila za vrednotenje-ocen-cvetenja

Cvetove lahko redčimo mehansko s traktorskim priključkom vrtečega vretena, v fenofazah od balonskega stadija do vrha cvetenja. Glede na različno izvedbo traktorskih priključkov so vsakemu pridelovalcu izredno dragocene praktične izkušnje glede obodne hitrosti vrtečega vretena in hitrosti traktorja. V nekaterih državah EU strojno redčijo kot edini ukrep zmanjševanja rodnega nastavka, ponekod pa strojno redčenje kombinirajo s kasnejšimi kemičnimi redčenji. Več o strojnem redčenju cvetov in primernih hitrostih vretena je možno prebrati na straneh JSsad, rezultati CRP: POSKUS-MEHANSKEGA-REDČENJA-CVETOV.

Cvetove lahko na jablanah ali hruškah redčimo tudi kemično, s pripravkom ATS (amonijev tiosulfat). Pripravek ni registriran kot sredstvo za redčenje (kot FFS), temveč se ga nanaša na cvetoča drevesa kot foliarno gnojilo z učinkom na redčenje cvetov. ATS se nanaša na krošnje v fenofazi vrha cvetenja dreves, pravilom 1x. V primeru cvetenja na enoletnem lesu se lahko izvede ponovni, drugi nanos, vendar pri tem tvegamo večjo možnost porjavenja kožice bodočega plodu.

 

  1. Redčenje plodičev v času po zaključenem cvetenju dreves, do velikosti plodičev 6 mm, to je približno nekaj dni po koncu odpadanja venčnih listov. Uporablja se pripravke na osnovi NAD, ki se pri nas prodajajo kot sredstva AmidThin ali Diramid. NAD velja kot blago sredstvo za redčenje plodičev. V večini držav EU ga uporabljajo za redčenje v drugi stopnji (za ATS). NAD kot avksinski pripravek lahko na sortah Fuji in Rdeči delišes povzroči pojav zavrte rasti plodov.

 

  1. Tretja stopnja redčenja plodičev se obravnava kot glavna, klasična. Izvaja se ob velikosti plodičev večjih od 8 mm, takrat, ko že imamo prvo idejo za oceno rodnega nastavka po izvedenem prvem ali drugem redčenju cvetov/plodičev. Navadno z redčenjem cvetov ali po NAD nanosu še nismo dovolj zredčili rodnega nastavka, zato želimo s tem (tretjim) kemičnim redčenjem dokončno vplivati na zmanjšanje števila plodičev. Ob velikosti plodičev približno 10-12 mm pogosto že vidimo na tleh ali v socvetjih odpadle (neoplojene) cvetove in zakrnele plodiče v velikosti 6-10 mm, ki so v fazi odpadanja. Takrat se odločimo za izvedbo in intenziteto glavnega kemičnega redčenja. Sredstva, ki se uporabljajo v tej fazi so na osnovi NAA (naftilocetne kisline, registrirano kot Obsthormon 24A) ali BA (benziladenina, registrirano kot Exillis ali Maxcel) ali metamitrona (registrirano kot Brevis).

NAA deluje pri velikosti plodičev 8-12 mm. Je najstarejše znano sredstvo za redčenje plodičev in je cenovno zelo konkurenčno. Žal NAA pri nekaterih sortah kot npr. Fuji ali Rdeči delišes, povzroča zakrnelo rast plodov (t.i. pigmejski plodovi) in še posebno v kombinaciji s predhodnim NAD redčenjem (nekaj o tem v priponki Gronn Kunnskap 2005)

Naslednje primerno sredstvo za redčenje v tej fazi je BA, ki deluje še v nekoliko širšem oknu aplikacije, to je ob velikosti plodičev 8-15 mm. Benziladenin kot sintetični citokinin ima še posebno ugoden vpliv na ukrep kemičnega redčenje plodičev. BA poleg povzročanja trebljenja plodičev hkrati še vzpodbuja deljenje in povečevanje celic v preostalih plodičih, zato ima dodaten, od količine rodnega nastavka neodvisen vpliv na povečevanje rasti plodičev. Za izrazito močan učinek redčenja se nekateri poslužujejo mešanja (tank-mix) NAA in BA. Vendar pozor, poleg močnega učinka redčenja je na sortah Fuji ali na Rdečih delišesih pričakovati izrazit pojav zakrnelih plodov, zato bi za omenjene sorte mešanje pripravkov NAA+BA odsvetovali.

Tukaj, v tej glavni fazi redčenja je še za omeniti metamitron, v Sloveniji registriran kot pripravek Brevis. Po navodilih proizvajalca redčenje z Brevisom opravljamo samostojno, brez interakcije s katerimkoli drugim načinom oz. sredstvom za redčenje plodičev. Metamitron deluje kot inhibitor fotosinteze. V teoriji naj bi povzročal odpadanje plodičev zaradi namerno povzročenega ogljikohidratnega manjka v krošnji dreves. Zato je učinek delovanja tega sredstva izrazito večji (lahko tudi premočan), kadar po aplikaciji metamitrona sledi še nekajdnevno oblačno vreme, ali zaporedje toplih noči. V primeru teh dogodkov pride do dodatne izgube ogljikovih hidratov zaradi dodatno slabe fotosinteze ob šibki svetlobi oblačnih dni in/ali zaradi povečanega dihanja dreves ob toplih nočeh. Zaradi tega proizvajalec predlaga redčenje plodičev z metamitronom v dveh stopnjah, najprej z manjšim odmerkom ob npr. velikosti plodičev 8 mm, kasneje pa, če ocenimo da prvo redčenje ni bilo dovolj učinkovito, napravimo še eno aplikacijo metamitrona ob velikosti plodičev pribl. 12 mm.

Redčenje cvetov v ekološki pridelavi:

Glavni oz. edini dovoljen način redčenja v ekološki pridelavi je mehansko oz. strojno redčenje cvetov (opisano zgoraj). Obstajajo sicer še alternativni načini s sicer dovoljenimi fungicidnimi pripravki v ekološki pridelavi. To sta CaSx (žveplenoapnena brozga=kalcijev polisulfid) in KHCO3 (kalijev hidrogen karbonat = kalijev bikarbonat). V večjih koncentracijah, bistveno večjih kot pri fungicidnih nanosih, tudi redčita, kadar se jih nanese v času vrha cvetenja dreves. Problem pri obeh pripravkih je sorazmerno velika fitotoksičnost na listju škropljenih dreves, čeprav je res, da po dveh tednih opažena fitotoksičnost izgine, drevesa pa so primerno poredčena. O izvedenem poskusu z uporabo CaSx in KHCO3 si lahko preberete v priponki Poskus EKO redčenje, 2019 ‘Elstar’.

Splošna priporočila za kemično redčenje plodičev

– Glede količine uporabljenega sredstva se držite navodil v embalaži proizvajalca. Upoštevajte velikost oz. volumen dreves. Če je navodilo dano v koncentraciji, potem velja, da hektarski odmerek sredstva  preračunate iz koncentracije pri 1000 L vode, kar nam da potem ustrezen odmerek sredstva/ha za 2 m višino krošnje dreves. V primeru 3 m krošnje dreves morate povečati hektarski odmerek za 50%. Za Redčenje plodičev se priporoča uporaba vode 1000 L, vendar je hektarski odmerek NAD, NAA, BA ali metamitrona možno nanesti tudi z manjšo (npr. polovično) porabo vode.

– Obstajajo sorte, ki se težje redčijo in pri njih izbiramo najvišje priporočene odmerke sredstev za redčenje (Elstar, Fuji, Rdeči delišes, Zlati delišes) in sorte kjer lahko delujemo z manjšimi odmerki (Braeburn, Gala, Idared, Jonagold, Granny Smith, Idared).

– Za nanos vsakega sredstva je bistvena temperatura v času nanosa in nekaj ur po nanosu. Ob višjih temperaturah sredstva delujejo veliko bolje. Pri temperaturah pod 18 °C pripravki delujejo slabo, pri temperaturi nad 25 °C pa je redčenje plodičev lahko nepredvidljivo močno. Nanos sredstev za redčenje se priporoča v zgodnjih jutranjih urah, na dan ko se pričakuje sončno, toplo vreme. Nekateri ne priporočajo nanosa ATS na moker, jutranji list.

– Več o redčenju si lahko preberete še v priponki Kemično redčenje plodičev jablane ali na povezavi IVR, točka 7.