Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin

Trenutno stanje na področju kmetijstva in natančneje sadjarstva potrebuje spodbudo na področju večjega izkoriščanja proizvodnega potenciala sadja (predvsem ekološkega), usposobljenosti za predelavo in pridelavo novih proizvodov povečanje dodane vrednosti sadja ter s tem povečanje tržne usmerjenosti.

V Sloveniji že proizvajamo sadna vina, vendar se ta niso komercialno razširila na trg. Trenutno je na slovenskem trgu v porastu zanimanje za jabolčno peneče vino ali s tujko cider-jem (nekateri ciderji v tujini vsebujejo sadne dodatke, največkrat jagodičevje). V tujini, predvsem Angliji, Franciji, Španiji, Novi Zelandiji, Združenih državah, Kanadi, v skandinavskih državah, pa tudi Nemčiji, Avstriji in Švici, predstavlja cider oziroma jabolčno peneče vino pomemben trg na področju penečih vin. Glede trga pa cider sega tudi na področje obrtniških piv. V Angliji predelajo tudi do 45% vseh svojih jabolk v jabolčno vino (200.000 ton), v celotni Evropi pa se predela v jabolčno vino okrog 9% vseh pridelanih jabolk. Pridelava sadnih vin zahteva znanja, ki v Sloveniji še niso splošno razširjena ali pa jih sploh ni. [1-9]

Združili bomo znanje slovenskih enologov (KGZS Zavod GO, TRS-GRO d.o.o. ter Biotehniška fakulteta – zunanji izvajalec) ter slovenskih pridelovalcev sadja, tako ekološke (Kmetija Slavec) kot intenzivne pridelave (Kmetija Pečar). Po znanje bomo segli tudi v tujino, in sicer na Cider & Perry Academy v Anglijo.

Razvili bomo nov kmetijski produkt – ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin, se podučili o samem postopku proizvodnje in ga testirali na dveh kmetijskih gospodarstvih. V okviru izvedljivosti prenosa razvitih rešitev v prakso bomo pripravili splošna navodila in smernice za predelavo sadnega penečega vina iz jabolk in malin ter rezultate projekta širili med kmetijska gospodarstva ter ostale zainteresirane za peneča sadna vina ter produkte ekološkega sadja.

Na ta način bomo spodbudili vlaganja v ekološko kmetijstvo, predelavo, razvoj in trženje kmetijskih ekoloških proizvodov. Kot dve kmetijski gospodarstvi, kjer so gonilna sila mladi (en je že prejemnik podpore Mladi prevzemnik, drugi ima namen za podporo zaprositi letos), vidimo prednost projekta tudi v spodbujanju mladih k kmetijstvu, širjenju znanj in proizvajanju novih produktov, pa tudi k povečanju poznavanja sadnih penečih vin med kmeti, ostalimi porabniki, predvsem pa med mladimi.

 Projekt bo trajal tri leta. V prvem letu bo poudarek na zbiranju znanja – predvsem v tujini, in izvedbi prvih pilotskih poskusov, meritev in prve smernice za izboljšavo postopka. V prvem letu se bomo posvetili prilagoditvi in optimizaciji proizvodnega procesa, saj oboje sadje rodi v različnih obdobjih v letu. V prvem letu bomo tudi začeli z analizo izvedljivosti prenosa rezultatov v prakso. drugem letu bomo proizvod izboljšali, dodelali ter zapisali smernice in navodila za proizvodnjo penečega vina iz jabolk in malin na podlagi analiz in rezultatov prvega leta projekta. V tretjem letu bomo pilotski produkt testirali na dveh kmetijskih gospodarstvih, izvajali bomo prenos znanja v prakso ter širitev rezultatov s predavanjem, dnevom odprtih vrat, demonstracijami ter objavami v različnih medijih in družabnih omrežjih.

Tematika projekta Vodilni partner Število partnerjev Odobreno: Višina odobrenih sredstev
Pilotni PEČAR BRANKO 4 6.01.2020 74792,16