Ocena cvetenja drevesa

Leto 2019 bo kakor kaže kar problematično s stališča cvetenja dreves. Posebej na izmenično rodnost nagnjenih sortah, kot so Fuji in Elstar, ki ponekod praktično ne cvetijo.

Pri oceni intenzivnosti cvetenja za potrebe ukrepov zmanjševanja izmenične rodnosti potrebujemo kolikor se da objektivno oceno. V poskusništvu uporabljamo za ocenjevanje obilnosti cvetenja enostavno lestvico 1-10. Tako lahko numerično izrazimo, kako močno neko drevo cveti. Tukaj najdete opis takšne lestvice, ki bo pomagala, da bi se med sabo lažje razumeli pridelovalci, kmetijski svetovalci in strokovni delavci.

Vrednotenje ocen cvetenja

Zapis: dr. Matej Stopar                                           .

Strokovno tehnični koordinator JS v sadjarstvu

 

 

1 = drevo nima cveta,

2 = par cvetov na večjem drevesu,

3 = recimo 5-10 cvetov na 3 m velikem drevesu,

4 = zelo šibek cvetni nastavek,

5 = šibek cvetni nastavek,

6 = nastavek cvetov, ki še vedno ne obeta polnega pridelka,

7 = primerno cvetenje, ne močno,

8 = primerno cvetenje, močno, optimalno,

9 = zelo močno cvetenje, vsi terminalni brsti cvetijo, potreba po močnem redčenju plodičev,

10 = snežna kepa, vsi brsti so cvetni, tudi lateralni brsti na daljših enoletnih poganjkih (t.i. cvetenje na enoletnem lesu), tudi močno redčenje cvetov in plodičev verjetno ne bo zadostovalo za preprečitev izmenične rodnosti.