Pozeba 2021

Predavanje o IZKUŠNJE PROTIPOZEBNE ZAŠČITE JABLAN V LETU 2020

BISERKA DONIK PURGAJ, Mag. Kmet. Sadjarski center Maribor;  Gačnik, 25.3.2021

 

2. POROČILO delne pozebe jablan in IZID POSKUSA proti-pozebnega škropljenja (Sadjarski center Maribor, 8. april 2020)

1. POROČILO delne pozebe jablan in IZID POSKUSA proti-pozebnega škropljenja (Sadjarski center Maribor, 24. marec 2020)

 

Ukrepi po spomladanski pozebi II (Strokovna skupina za sadjarstvo pri KGZS)

Ukrepi po spomladanski pozebi I (Strokovna skupina za sadjarstvo pri KGZS)

 

V spodnjih povezavah so prikazana splošna vedenja o pomladanski pozebi in pridana navodila za možno zaščito pred pozebo:

TEHNOLOŠKA NAVODILA – zaščita pred spomladansko pozebo (Kodrič, Soršak, Gutman Kobal, Koron)

Zaščita pridelka sadja pred pozebo (končno poročilo Fokusne skupine EIP-AGRI)

 Sadjarski ukrepi proti_pozebi (KGZS; KGZ Novo mesto_in KGZ Ljubljana).

 POROČILO POSKUSA v zvezi z proti-pozebnim škropljenjem  (Sadjarski center Maribor, 2017).

– Predstavitev Power Point; Zaščita pred pomladansko pozebo (Kodrič, Soršak, Gutman Kobal, Koron)

Nekaj priporočil iz BF ( email Hudina)

Vse sadjarje naprošamo, da v pripravljen spletni portal vnesejo svoje izkušnje z ukrepi proti pozebi sadnega drevja iz preteklih let. Podatki bodo obdelani in objavljeni v okviru Javne službe.

 

OPOZORILO GLEDE UKREPA DIMLJENJA OZ. KURJENJA  V SADOVNJAKIH PROTI POZEBI SADNEGA DREVJA

Kadar je v veljavi v Sloveniji uredba o požarni ogroženosti ta prepoveduje kurjenje v naravi. Na Upravo za zaščito in reševanje, se lahko takrat napiše prošnjo za izjemo od prepovedi kurjenja v naravi: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv21.htm – ni obrazca, samo na lokalno izpostavo se napiše kje in zakaj bi nekdo kuril.

Vendar po besedah gospoda Slavka Šipca z omenjene Uprave, se kot kurjenje v naravi pojmuje, če nekdo kuri v razdalji do 100 m od gozda. Torej, v primeru da boste izvajali kurjenje več kot 100 m od gozda, to naj ne bi bilo problematično. Mogoče vseeno dobro, če pokličete na vašo lokalno izpostavo – na zgornji povezavi