Variabilnost kislin in TSS znotraj jabolk

Pri določanju topne suhe snovi (TSS) v jabolkih prihaja do odstopanj med različnimi načini določanja TSS. Način kako pridobimo sok za izmero vsebnosti TSS je pomemben, saj se vsebnost skupnih sladkorjev znotraj plodu razlikuje. Po širini ploda se lahko vsebnost skupnih sladkorjev pod kožico in pri peščišču razlikuje tudi za več kot 15 %. Če vzorčimo sok mesa jabolk tik pod kožico, bo ta verjetno slajši od soka celotnega jabolka, zato je pomembno na kakšen način vzorčimo sok jabolk za določanje vsebnosti TSS.

Prikaz vzorčenja za določanje vsebnosti sladkorjev in kislin v različnih delih plodov.

Način vzorčenja
Slika: dr. Anka Čebulj

Tako kot vsebnost sladkorjev, se tudi vsebnost kislin razlikuje glede na to kje v plodu vzamemo vzorec. Medtem ko je vsebnost vsote sladkorjev najmanjša pri peščišču, je vsebnost organskih kislin pri peščišču večja od vsebnosti v mesu plodov med kožico in peščiščem. Pomembno je poudariti, da je tudi v kožici plodov vsebnost kislin večja od vsebnosti v mesu med kožico in peščiščem, vendar, ker pri testih s prenosnimi refraktometri soka iz kožice praktično ne zajamemo, to ne bi smelo imeti večjega vpliva na meritve.

Bolj podroben opis in rezultati vzorčenja plodov po slojih so vpisani v članku Čebulj in sod., 2017: Importance of metabolite distribution in apple fruit (povezava). Za dodatne informacije lahko pišete avtorjem članka.

Zapis: dr. Anka Čebulj