Rdečemesnata jabolka

Besedilo in fotografije: Boštjan Godec

Sortiment jablanovih sort je zelo pester. Njihovi plodovi se med seboj razlikujejo tako po zunanjih kot po notranjih lastnostih. Poleg razlik v zunanjem izgledu ploda kot so oblika, barva in velikost, če naštejem samo najbolj očitne, so zelo značilne in medsebojno različne  tudi notranje lastnosti ploda. K tem izmed najbolj tipičnih prištevamo trdoto, aromo, okus ter barvo mesa plodov. Slednja je za večino sort bela oz. belo rumenkasta, v zadnjem času pa se trgu pojavljajo tudi jablanove sorte z izrazito rdeče obarvanim mesom. Pri teh sortah ne gre zgolj za obarvanje dela mesa tik pod kožico oz. lupino ploda, ampak obarvanje sega do peščišča in je dokaj intenzivno. Rdeča obarvanost lupine (kože) plodov je pri teh sortah seveda sama po sebi razumljiva.

 

Izhodišče pri vzgoji današnjih rdečemesnatih sort so bile rdečemesnate sorte, ki so bile zaradi preveč trpkega in kislega značaja plodov praktično neužitne. Njihovo žlahtnjenje s kakovostnimi tržnimi belomesnatimi sortami je dalo potomce, ki združujejo oboje; rdečo barvo mesa in okusnost. Zakaj sploh uvajati rdečemesnate sorte? Analize so pokazale, da jabolka z rdečim mesom vsebujejo višji nivo antocianov v primerjavi z belomesnatimi sortami. Že sicer ima uživanje belomesnatih jabolk ugoden antioksidativen učinek na človeški organizem, tako da so rdečemesnate sorte v tem smislu njihova nadgradnja.

 

V kolekcijsko introdukcijskem delu nasada Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici imamo posajenih tudi nekaj takšnih – rdečemesnatih sort jablan. To so sorte Maypole (Mcintosh Wijcik x Malus baskatong), Pomfital (Maypole x Red Elstar), Baya marisa (Weirouge x žlahtni nosilec 166), Weirouge ter Roter mond, imenovano tudi Red moon. Sorto Maypole, ki je sicer tudi na škrlup odporna jablana stebričaste rasti (balerinka) uvrščamo k izhodiščnim sortam za vzgojo rdečemesnath sort. Nenazadnje je sorta Maypole tudi starš rdečemesnate sorte Pomfital. Rdečemesnata sorta Weirouge skupaj z žlahtnim nosilcem predstavlja starševski par sorte Baya marisa. Ta naj bi bila glede odsotnosti trpkosti povsem primerljiva belo mesnatim sortam jabolk. Sorta Roter mond je po svojih lastnostih precej podobna sorti Weirouge.

 

V večini rdečemesnatih jablanovih sort se rdeče obarvanje odraža tudi v rdeči barvi pečk plodov, rdečih cvetovih ter v rdečkastem obarvanju listov in lesa. Poleg zgoraj naštetih rdečemesnatih sort je na trgu poznana tudi novejša skupina tovrstnih sort, združenih v blagovni znamki Red Love. Gre za švicarske rdečemesnate sorte Sirena, Circe, Calypso in Era. So jablanove sorte z rdečim mesom zgolj popestritev v ponudbi sortimenta jabolk, ali gre morda celo za jabolka prihodnosti? Kar prezahtevno vprašanje, da bi nanj dali enoznačen odgovor. V tem trenutku njihova prisotnost vsekakor predstavlja dodatno ponudbo na trgu. Nenazadnje ponudba rdeče obarvanega jabolčnega soka vzbuja zanimanje pri marsikaterem potrošniku sadnih sokov.

 

Morda vam bo ugriz v rdečemesnato jabolko nakremžil usta, saj se trpkemu in kislemu značaju tudi pri novejših rdečemesnatih sortah ni moč v celoti izogniti. Ob dejstvu, da ste s tem v telo vnesli kar precej zdravilnih snovi, tudi nasmešek ne bo odveč. Nekoliko prirejeno vsem poznano reklo o jabolkih in njih zdravilnem vplivu na človeški organizem se za zaključek prispevka ponuja kar samo: ”Rdečemesnato jabolko na dan drži kar dva doktorja stran”.

 

Sorto Maypole uvrščamo v skupino stebričastih opraševalnih jablan odpornih na jablanov škrlup.
Sorto Maypole uvrščamo v skupino stebričastih opraševalnih jablan odpornih na jablanov škrlup.
Sorta Maypole v času cvetenja.
Sorta Maypole v času cvetenja.

 

 

 

 

 

 

 


Plodovi sorte Maypole so drobni in dosegajo v premeru manj kot 50 mm. Zaradi trpkega in zelo kislega okusa so praktično neužitni.
Plodovi sorte Maypole so drobni in dosegajo v premeru manj kot 50 mm. Zaradi trpkega in zelo kislega okusa so praktično neužitni.

Sorta Pomfital je na škrlup odporna stebričasta jablana. Gre za križanca sort Maypole x Red Elstar.
Sorta Pomfital je na škrlup odporna stebričasta jablana. Gre za križanca sort Maypole x Red Elstar.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sorta Baya marisa (Weirouge x žlahtni nosilec 166) je novejša rdeče mesnata jablana. Fotografija: splet
Sorta Baya marisa (Weirouge x žlahtni nosilec 166) je novejša rdeče mesnata jablana. Fotografija: splet
Drevo sorte Weirouge v drugem letu rasti.
Drevo sorte Weirouge v drugem letu rasti.


Plod sorte Red moon (Roter mond) v prerezu.Plod sorte Red moon (Roter mond) v prerezu.

Plodovi sorte Weirouge v času zrelosti.
Plodovi sorte Weirouge v času zrelosti.

Blagovna znamka Red Love vključuje več rdeče mesnatih jablanovih sort.
Blagovna znamka Red Love vključuje več rdeče mesnatih jablanovih sort.
Blagovna znamka Red Love.
Blagovna znamka Red Love.
Eden od produktov predelave rdeče mesnatih jabolk je rdeče obarvan jabolčni sok. Fotografija: splet
Eden od produktov predelave rdeče mesnatih jabolk je rdeče obarvan jabolčni sok. Fotografija: splet