Sestanek izvajalcev JS v sadjarstvu in specialistov JSKS

Spoštovani izvajalci Javne službe (JS) v sadjarstvu in sadjarji specialisti JSKS;

Bližajo se priprave za nove programe dela JS za leto 2019. S tem namenom sklicujem sestanek izvajalcev JS v sadjarstvu oz. nosilcev za posamezno sadno vrsto ter predstavnike kmetijske svetovalne službe. Pogovorili se bomo o delu JS in kaj bi naši svetovalci morda spremenili, da bi nova znanja lažje posredovali uporabnikom. Katere nove sorte introducirati, novi predlogi za poskuse…skratka, sestanek informativne narave, namenjen izboljšanju dela JS.

Sestanek bo v dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije, v sredo 24. oktobra ob 9-ti uri.

Kmetijski svetovalci si lahko naš program za leto 2018 podrobneje ogledajo na spletni strani

https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/,

ter nam tako podajo svoje sugestije za področje selekcije, introdukcije, tehnologij pridelave in glede vzdrževanja razmnoževalnega materiala za plan JS v letu 2019.

Veselim se srečanja ter vas lepo pozdravljam,

Matej Stopar, koordinator JS v sadjarstvu