Dogodki 2019

Predlog sadjarskih strokovnih srečanj v okviru Javne službe v sadjarstvu in drugih strokovnih združenj, za leto 2019

Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči

predavatelji

Organizator Vabljeni
PEČKARJI
Propadanje jablan KIS 22. januar 2019 Munda, Lešnik, Tojnko, Zadravec Stopar, Tojnko JSKS + tehnologi
Sadni pred-izbor Nosilci za sadno vrsto Nosilci za sadno vrsto JSKS + tehnologi
Sadni izbor Artiče 5.-6. februar Posamezni nosilci SD Artiče JSKS + tehnologi
Rez jablane Brdo 7. marec Tojnko Stopar, Tojnko JSKS + tehnologi
Regulacija rodnega nastavka Gačnik 9. april Stopar, Donik SC MB JSKS + tehnologi
Oskrbe tal v sadovnjakih Poh. Dvor 7. maj Tojnko, Lešnik FKBV JSKS + tehnologi
Zelena rez in ročno redčenje Kmetija Karlovček 13. junij Stopar, Tojnko Stopar, Tojnko JSKS + tehnologi
Dozorevanje jabolk Gačnik avgust Donik, BF SC MB JSKS + tehnologi
Dozorevanje jabolk Gačnik september Donik SC MB JSKS + tehnologi
KOŠČIČARJI
Posvet o češnji 2019 BF – Jamnikarjeva 101 22. februar Usenik, Žežlina, Rot, Mrzlić, Vidrih, Caf, Brence, Novljan BF vsi
Prikaz rezi sadnega drevja mar 2019-Bilje Bilje 21. marec Mrzlič, Komel, KGZS-Zavod GO, SC Bilje vsi
Dan odprtih vrat SC Bilje (razstava sort češenj, predavanje, prikaz rezi) Bilje 11. junij Mrzlić, Komel, Usenik, Caf KGZS-Zavod GO, SC Bilje vsi
Tolerantne sorte sliv (predav. + degust.) Slivje september Mrzlič KGZS-Zavod GO, SC Bilje vsi
Kaki (predav. + degust.) Bilje november Mrzlič, Hladnik KGZS-Zavod GO, SC Bilje vsi
LUPINARJI
Posvet Slovenskega strokovnega društva lupinarjev (SSDL) BF februar Solar, Mehle, Miklavc BF, SSDL Člani SSDL, JSKS
Razstava sort oreha in leske BF februar Pliberšek, Solar BF, SSDL Člani SSDL, JSKS
Prikaz rezi leske Sporočeno februar Solar BF, SSDL Člani SSDL, JSKS
Prikaz rezi oreha naknadno april Solar BF, SSDL Člani SSDL, JSKS
JAGODIČJE
10. posvet o malini in ostalem grmičastem jagodičju Artiče 6. februar Brence, Koron, Weber, Modic, Žerjav SD Artiče, KGZ Novo mesto, KIS JSKS, Pridelovalci
Posvet o ameriški borovnici Borovnica 4. februar Caf, Koron, Weber KGZ Ljubljana, KIS JSKS, Pridelovalci
Prikaz rezi sadnih rastlin Brdo pri Lukovici 9. marec Mavec, Koron KIS Pridelovalci
Strokovno srečanje pridelovalcev jagodičja Zdole, Dobrunje 26. marec Brence, Koron KGZ Novo mesto, KGZ Ljubljana, KIS JSKS, Pridelovalci
Srečanje pridelovalcev jagod in malin Zdole, Dobrunje maj, september Brence, Caf, Koron KGZ Novo mesto, KGZ Ljubljana, KIS JSKS, Pridelovalci
Dan odprtih vrat poskusnega sadovnjaka KIS Brdo pri Lukovici september Mavec, Godec, Koron KIS JSKS, Pridelovalci
Posvet o jagodi Ljubljana november Koron, Brence, Caf, Molan KIS JSKS, Pridelovalci