Kmetijski inštitut Slovenije

KIS:

  • selekcija lupinarjev,
  • introdukcija lupinarjev,
  • introdukcija jagodičja,
  • tehnologije pridelave lupinarjev,
  • tehnologije pridelave jagodičja,
  • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala lupinarjev.