Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

KGZ-MB:

  • introdukcija pečkarjev,
  • tehnologije pridelave pečkarjev,
  • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala pečkarjev,
  • strokovno-tehnična koordinacija v sadjarstvu.
  • jjg