Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

KGZ-NG:

  • introdukcija koščičarjev in kakija,
  • tehnologije pridelave koščičarjev in kakija,
  • zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala koščičarjev in kakija.