Dozorevanje jabolk

V letu 2018 je pri jabolkih v okviru kategorije IZBRANA KAKOVOST pomembno spremljanje sladkorne stopnje v jabolčnem soku. Ta je lahko podana v različnih merskih enotah. S klasičnim optičnim refraktometrom običajno odčitamo  podatke v ⁰ Oe (Oekslejeve stopinje) ter v % saharoze. Ker je podatke potrebno beležiti v Brix ⁰ (Brixove stopinje) vam bo za pretvorbo v pomoč priložena tabela. V praksi tudi velja, da dobimo Brix ⁰ iz % saharoze tako, da tej vrednosti prištejemo adicijsko konstanto 0,4.

Primer:

13,4 % saharoze + 0,4 = 13,8 Brix ⁰   (glej tabelo)

 

Vir tabele: UL 43/2014.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.