Dozorevanje jabolk

Razlaga nekaterih parametrov dozorevanja jabolk:

°Brix oziroma TSS

Za sistem Izbrana kakovost in izračun Streifovega indeksa zrelosti je potrebno izraziti topno suho snov (TSS)  v enoti °Brix. V ta namen  lahko uporabimo optični (slika) ali digitalni refraktometer. Pomemben je način vzorčenja (glej spodaj).

Škrobni test

Z dozorevanjem se škrob razgrajuje v preproste sladkorje. Za analizo jabolka radialno prerežemo in jih namažemo z 1M raztopino kalijevega jodida. Po 10 minutah preverimo reakcijo s tabelami za Škrobni test.

Trdota

Trdota mesa plodov je podana v kg/cm2. V ta namen odstranimo povrhnjico (1-2mm) in z merilcem izmerimo maksimalno silo s katero je potrebno pritisniti, da sondo zapičimo 8 mm globoko.

Streifov indeks

Obstajajo različni indeksi zrelosti, vendar se je pri nas v praksi uveljavil predvsem Streifov indeks zrelosti. To je izračunana vrednost – količnik, kjer je v števcu trdota, v imenovalcu pa produkt topne suhe snovi in škrobne vrednosti [ T. / (T.S.S. x Š.V.) ].

Torej: Streifov indeks = Trdota (kg/cm2) / (Topna suha snov (°Brix) * Škrobna vrednost (1- 10)).

Več si lahko preberete v knjižici Obiralno okno-Jablana.

Način vzorčenja soka plodov

Pri analizi TSS in kislin v plodovih moramo biti pozorni na način vzorčenja, saj obstajajo velike razlike med plodovi glede na položaj v krošnji in različnimi deli istega ploda.

Za vzorčenje plodov izbiramo reprezentativne plodove. Večje število plodov kot imamo, bolj reprezentativni bodo rezultati.

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.