Jupyter-notebooks

from __future__ import print_function
from ipywidgets import interact, interactive, fixed, interact_manual
%matplotlib inline
import ipywidgets as widgets
from typing import Tuple
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl
import pandas as pd
import seaborn as sns
import sys
print("hallo world")
hallo world
Anka = pd.read_excel (r"O:\Agrosta Wonderful\X-Anka japka\Polifenoli Anka 18022020_3.xlsx", 0) #bere file
print(Anka.columns) #naredi array z imeni stolpcev - izberemo katere od teh podatkov želimo prikazati
#nadaljujemo z ugotalvjanjem ukikatnih obravnavanj:
print("Stolpec meso - deli merjeni: ", end =" "); print(pd.unique(Anka["meso"]))
print("Sorta: ", end =" "); print(pd.unique(Anka["sorta"]))
print(pd.unique(Anka["čas"]))
print(pd.unique(Anka["lokacija"]))
print(pd.unique(Anka["C-L"]))
Index(['meso', 'sorta', 'čas', 'lokacija', 'C-L', 'naziv', 'zaporedje',
    'cryptochlorogenic acid', 'chlorogenic acid', 'catechin', 'epicatechin',
    'neochlorogenic acid', 'Phlorizin', 'Procyanidin B1',
    'procyanidin B2_B4', 'Quercetin_13_1Rha', 'quercetin-13-1Glc_Gal',
    'rutin', 'p_1coumaric acid', 'Phloretin Xylo Glc',
    '3_1Hydroxyphloretin', '3_1hydroxy_1Phlorizin', 'cy3_1gal',
    'sum of hydroxycinnamic acids', 'sum of dihydrochalcones',
    'sum of flavonols', 'sum of flavanols'],
   dtype='object')
Stolpec meso - deli merjeni: ['meso' 'kožica' 'list']
Sorta: ['ZL' 'MA']
['SKLAD' 'OBR' nan]
['BR' 'RE']
['BR SKLAD' 'RE SKLAD' 'BR OBR' 'RE OBR' 'BR' 'RE']

#dva = Zid.loc[(Zid['IZLOCITI'] == 0) ] # izloci oznacene
dd=pd.unique(Anka["meso"])
print(dd)
k = ['cryptochlorogenic acid', 'chlorogenic acid', 'catechin', 'epicatechin', 'neochlorogenic acid', 'Phlorizin', 'Procyanidin B1',
    'procyanidin B2_B4', 'Quercetin_13_1Rha', 'quercetin-13-1Glc_Gal',
    'p_1coumaric acid', 'Phloretin Xylo Glc',
    '3_1Hydroxyphloretin',
    '3_1hydroxy_1Phlorizin', 'sum of hydroxycinnamic acids', 'sum of dihydrochalcones',
    'sum of flavonols', 'sum of flavanols' #'cy3_1gal'] #izberemo katere parametre želimo računati - Glej kaj natisne "h"
    ]


def f(dd, x):
  Ank = Anka.loc[(Anka['meso'] == dd)]
  ll = Ank[x] #da kličemo vsak stolpec
  #m = sum(InLop[x]) / len(InLop[x]) #povprečje
  #print(m)
  #dd = 1
  nn = 'test.' + ll.name +'.png'# naredimo string za poimenovanje datotek
  InLop = Ank.loc[(Ank[x] > 0)] #izbere samo tiste ki so večje od 0 - izloči besedilo
  st = len(InLop[x])
  print(st)
  #print("Število podatkov: " + st)
  yy=InLop[x]
  #print(yy)
  fig, ax = plt.subplots()
  sns.boxplot(x="sorta", y=yy, hue="C-L", data=InLop, palette="Set3", ax=ax) #hue="meso",
  plt.show() 
  
  print(nn) 
  return(x,dd)
interact(f, x=k, dd=m);


['meso' 'kožica' 'list']
interactive(children=(Dropdown(description='dd', options=('meso', 'kožica', 'list'), value='meso'), Dropdown(d…
for x in k:
  ll = Ank[x] #da kličemo vsak stolpec
  nn = 'Meso_Sorta-cas-lokacija.' + ll.name +'.png'# naredimo string za poimenovanje datotek
  InLop = Ank.loc[(Ank[x] > 0)] #izbere samo tiste ki so večje od 0 - izloči besedilo
  #m = sum(InLop[x]) / len(InLop[x]) #povprečje
  #print(m)
  print(len(InLop[x]))
  yy=InLop[x]
  #print(ena[x])
   ## RIŠE BOXPLOT
  plt.close() #zapre vsak graf od prej
  fig, ax = plt.subplots()
  sns.boxplot(x="sorta", y=yy, hue="C-L", data=InLop, palette="Set3", ax=ax) #hue="meso",
  plt.show() #prikaže vsak graf
  #fig = bp.get_figure() # da graf v objekt fig
  print(nn) # v log izpiše ime grafa ki ga je naredil
  fig.savefig(nn) # shrani graf pod imenom "nn"
22
Meso_Sorta-cas-lokacija.cryptochlorogenic acid.png
40
Meso_Sorta-cas-lokacija.chlorogenic acid.png
28
Meso_Sorta-cas-lokacija.catechin.png
33
Meso_Sorta-cas-lokacija.epicatechin.png
18
Meso_Sorta-cas-lokacija.neochlorogenic acid.png
40
Meso_Sorta-cas-lokacija.Phlorizin.png
20
Meso_Sorta-cas-lokacija.Procyanidin B1.png
25
Meso_Sorta-cas-lokacija.procyanidin B2_B4.png
39
Meso_Sorta-cas-lokacija.Quercetin_13_1Rha.png
21
Meso_Sorta-cas-lokacija.quercetin-13-1Glc_Gal.png
20
Meso_Sorta-cas-lokacija.p_1coumaric acid.png
40
Meso_Sorta-cas-lokacija.Phloretin Xylo Glc.png
4
Meso_Sorta-cas-lokacija.3_1hydroxy_1Phlorizin.png
40
Meso_Sorta-cas-lokacija.sum of hydroxycinnamic acids.png
40
Meso_Sorta-cas-lokacija.sum of dihydrochalcones.png
40
Meso_Sorta-cas-lokacija.sum of flavonols.png
36
Meso_Sorta-cas-lokacija.sum of flavanols.png

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.