Predstavitev JS v sadjarstvu

 

Izvajanje strokovnih nalog s področja sadjarstva kmetijsko ministrstvo podpira že vse od leta 1958. Takrat so bile strokovne naloge v sadjarstvu omejene na tako imenovano introdukcijo sort različnih sadnih vrst, kjer je introdukcija pomenila preizkušanje drugod vzgojenih sort sadnih rastlin za pridelavo v naših podnebnih razmerah. Hkrati je v tej nalogi financiran tudi manjši program selekcije za vzgojo novih domačih sort sadnih rastlin, s poudarkom na lupinarjih.

V zadnjih letih se je strokovnim nalogam introdukcije in selekcije začelo priključevati tudi delovno področje tehnologij pridelave pečkarjev, koščičarjev, jagodičja in lupinarjev. Zaradi vse močnejše težje po konkurenčnejši pridelavi v sadjarstvu, je področje preizkušanja modernih tehnologij pridelave v novi uredbi o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17, U:2884), dobilo tudi posebno mesto.

Nova uredba, ki je stopila v veljavo z začetkom leta 2018, ureja področja introdukcije, selekcije, tehnologij pridelave in zagotavljanja izhodiščnega razmnoževalnega materiala različnih sadnih vrst. Novost v novi uredbi za Javno službo v sadjarstvu je vzpostavitev sistema strokovno tehnične koordinacije, ki bo zagotavljal poenotenje delovanja Javne službe v sadjarstvu in ustrezen prenos znanja med raziskovalnimi, izobraževalnimi in svetovalnimi ustanovami, vzpostavljen bo odnos z ostalimi javnimi službami v kmetijstvu ter sodelovanje s pridelovalci, z nevladnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi za ohranjanje in razvoj sadjarske panoge na mednarodno primerljivem nivoju.

 

 

_Zadnje spremembe_

Zlati delišes, 19.09.2023 Topaz, 19.09.2023 Bonita, 19.09.2023 Evelina, 19.09.2023 Idared, 19.09.2023 Jonagold, 12.09.2023 Zlati delišes, ...
Preberi Več
Obvestila 2023 Napoved zorenja jabolk 2023 Priporočeni parametri zrelosti in skladiščenja sort jabolk in hrušk ...
Preberi Več
Tehnološka navodila in drugi strokovni prispevki: Kakovost nanosa FFS v nasadu jablan z ali brez ...
Preberi Več
Letna poročila strokovnih nalog v okviru Javne službe v sadjarstvu v letu 2022: Introdukcija sort ...
Preberi Več
Loading...