Dogodki 2022

Sadjarska strokovna srečanja v okviru JS za sadjarstvo in  drugih strokovnih združenj, za leto 2022

Arhiv za leto 2021, 2020 in 2019

PEČKARJI
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči

predavatelji

Tema
AKTUALNO VARSTVO PEČKARJEV V LETU 2022 Predavanje preko zoom-a,

povezava bo dostopna na internetni strani KGZS Zavod Maribor

10. januar

10h

Oddelek varstva rastlin KGZ-MB

 

Aktualno varstvo pečkarjev v letu 2022

 

Prikazane bodo izkušnje zatiranja jablanovega škrlupa brez aktivne snovi Mankozeb z vključitvijo

pripravkov, ki so dovoljeni v ekološkem varstvu.

ZIMSKA REZ Sadjarski center MB

V kolikor delavnice zaradi Covid ukrepov ne bo možno izvesti na terenu, bomo to objavili na spletni strani JSsad in KGZMB

16. februar Prof. Tojnko Stanislav, FKBV

 

Rez v nasadu jablan
JABOLKA EKOLOŠKE PRIDELAVE Sadjarski center Maribor 24. februar Andrej Soršak, svetovalec specialist za sadjarstvo, KGZS Zavod Maribor;

Biserka Donik Purgaj, vodja Sadjarskega centra Maribor, KGZS Zavod Maribor;

mag. Jože Miklavc, vodja oddelka za varstvo rastlin, KGZS Zavod Maribor;

mag. Zlatka Gutman Kobal, svetovalka specialistka za sadjarstvo, KGZS Zavod Maribor

• Oskrba tal;

• Predstavitev sort jablan za ekološko pridelavo;

• Varstvo sadnega drevja v ekološki pridelavi. Predstavili bomo aktualno problematiko ekološkega zatiranje bolezni in škodljivcev jablan, hrušk in

orehov. Seznanili vas bomo s sredstvi, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, preventivni ukrepi, metode z

nizkim tveganjem. Predstavili bomo Agrometeorološki portal in IVR portal.

Praktični prikaz rezi ekoloških sort.

NAMAKANJE SADOVNJAKOV Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru 1.-4. marec Donik Purgaj B, Kristan B.   v sodelovanju z nosilci EIP

projektov

Osnove namakanja in predstavitev modelov namakanja
SADJARSKI DNEVI POSAVJA Spletna povezava 1. marec

 

Nagovor ministra, Orešek, Brence, Mavsar, Škof, Stopar, Tojnko, Zadravec, Lešnik;

 

Razvojne možnosti sadjarstva, javni razpisi, sadjarstvo v številkah, OP v sadjarstvu, analiza stanja pridelave- pridelki in pomanjkljivosti, EIP trajnostna pridelava jabolk.
SADJARSKI DNEVI POSAVJA Spletna povezava 8. marec

 

Mavsar, Bajec, Cvelbar, Imperl, Levak, Razinger, Rot, Cizej, Žigon, Cvelbar Weber, Maarten de Groot. Varstvo sadovnjakov

 

SADJARSKI DNEVI POSAVJA Spletna povezava 9. marec Mavsar, Brence, Baškovič, Marolt, Cvelbar Weber, Caf, Molan, Ratej, Koron, Malovrh Posvet o malini in ostalem grmastem jagodičju
BODOČNOST PESTICIDOV V EU,

 

PREDSTAVITEV POSKUSOV ZA ZATIRANJE

ŠKRLUPA TER UŠI NA JABLANI

Spletna povezava 15. marec ob 10.00 Dr. Katja Bidovec

(MKGP, UVHVVR),

mag. Miklavc in mag. Matko (KGZ MB)

Primož Žigon (KIS)

– Farm to Fork Strategy (F2F) – zmanjšanje rabe pesticidov: pomen in predvideni ukrepi v Sloveniji

– Izkušnje z zatiranjem jablanovega škrlupa na jablanah v letu 2021

– Preizkušanje učinkovitosti različnih programov varstva pred listnimi ušmi in krvavo ušjo v nasadih jablan

USMERITEV SAJENJA NOVIH SORT IN PODLAG JABLAN Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru druga polovica marca Biserka Donik Purgaj, Zlatka Gutman Kobal in Andrej Soršak: KGZS Zavod Maribor;

dr. Anka Čebulj:KIS, Ljubljana

Sajenje tržno zanimivih sort in podlag, odpornost na različne bolezni in škodljivce ter prilagodljivost na

klimatske spremembe

REGULACIJA RODNEGA NASTAVKA Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru

 

14. april

 

dr. Matej Stopar, KIS Ljubljana;

Biserka Donik Purgaj, vodja Sadjarskega centra Gačnik, KGZS Zavod Maribor;

Svetovalci specialisti območnih zavodov po regijah KGZS

Pregled stanja rodnega nastavka po regijah;

Poročila o izvedenih poskusih redčenja plodičev jablane

DAN TEHNIKE V SADJARSTVU IN

VINOGRADNIŠTVU

Biotehniška šola Maribor 31. maj KGZS- ZAVOD MARIBOR Predstavljena in prikazana bo sodobna sadjarska in vinogradniška mehanizacija, ki omogoča okolju

prijaznejšo oskrbo trajnih nasadov. Podana bodo priporočila učinkovitega gnojenja ter varstva sadovnjakov

DAN ODPRTIH VRAT Sadjarskega centra Maribor

 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru 22. junij

 

Biserka Donik Purgaj, vodja Sadjarskega centra Gačnik s sodelavci;

dr. Matej Stopar, KIS, Ljubljana.

Prikaz poskusov na češnji in jablani; Obdelava tal v sadovnjaku
KONTROLA ZRELOSTI IN KAKOVOSTI  NOVE LETINE JABOLK Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru CMB 11. avg.

 

JSsad in JSKS svetovalci specialisti območnih zavodov KGZS po regijah

 

Kontrola zrelosti in kakovosti  nove letine jabolk (zgodaj zoreče sorte)
KONTROLA ZRELOSTI IN KAKOVOSTI  NOVE LETINE JABOLK Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru CMB Začetek septembra

 

JSsad in JSKS svetovalci specialisti območnih zavodov KGZS po regijah

 

Kontrola zrelosti in kakovosti  nove letine jabolk (srednje zoreče sorte)
KONTROLA ZRELOSTI IN KAKOVOSTI  NOVE LETINE JABOLK Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru CMB Začetek septembra

 

JSsad in JSKS svetovalci specialisti območnih zavodov KGZS po regijah

 

Kontrola zrelosti in kakovosti  nove letine jabolk (srednje zoreče sorte)
SADJARSTVO: TEHNOLOGIJA PREDELAVE SADJA; DOPOLNILNA DEJAVNOST NA

KMETIJI

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru CMB Oktober Martin Mavsar, svetovalec specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo, KGZS Zavod NM;

Tatjana Kmetič Škof, svetovalka specialistka kmečko družino in dopolnilno dejavnost na kmetiji KGZS Zavod Novo mesto.

Martina Gomzi, svetovalka za dopolnilno dejavnost in kmečko družino, KGZS Zavod Maribor;

Vanesa Žderić, svetovalka za dopolnilno dejavnost in kmečko družino

Sadjarski Center Maribor

Tehnologija predelave sadja

• Možnosti predelave sadja;

• Predelava jabolk v jabolčni sok in kis, ter sušenje sadja.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji

• Dobra higienska praksa pri predelavi sadja.

Prikaz »Predelave jabolk v jabolčni sok« – mobilna linija KGZS Zavoda Novo mesto;

Predelava jabolk v marmelade in kompote

DEGUSTACIJA JABOLK

 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru 9. december

 

Donik Purgaj s sodelavci,

KIS, FKBV, JSKS

LOMBERGARJEV POSVET 8. december KGZS – ZAVOD MARIBOR posvet

 

KOŠČIČARJI
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči

predavatelji

Tema
PRIKAZ REZI* SC Bilje 10. mar. Mrzlić, Komel, Juretič Češnja, sliva, kaki
DAN ODPRTIH VRAT SC BILJE SC Bilje 14. jun. Mrzlić, Komel, Usenik Voden ogled nasadov, prikaz poletne rezi, aktualno o varstvu
RAZSTAVA IN DEGUSTACIJA SORT BRESKEV IN NEKTARIN SC Bilje 28. jul. Mrzlić, Komel, Hudina Breskev in nektarina, kislo-sladke in sladke sorte
PRIDELAVA IN TOLERANTNE SORTE SLIV – PRAZNIK ČEŠP Slivje (Brkini),

 

sept. Mrzlić Predavanje, razstava in degustacija

 

LUPINARJI
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči

predavatelji

Tema
Prikaz rezi Kmetija Košec, Polzela Konec feb. Solar Leska
Strok. posvet o lupinarjih UL Biotehniška fakulteta Marec Suhadolc, Brence, Miklavc, Medič,  Solar Več tem
Prikaz rezi Še ni znano Zač. aprila Solar Oreh
EIP Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja, demonstracija izvedbe ukrepov Kmetija Knez, Galušak, SV. Jurij ob Ščavnici Konec junija Knez, Solar Ekološko varstvo orehov in vključevanje valjanja trave kot nadomestila mulčenju
Naprava nasadov lupinarjev in ogled mehanizacije za spravilo pridelka BF, Raziskovalno polje za lupinarje Maribor Prva polovica sept. Solar, Pliberšek Leska, oreh

 

 

 

 

JAGODIČJE
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči

predavatelji

Tema
Strokovno srečanje pridelovalcev ameriških borovnic Predavanje preko spleta 27.01.2022 Alenka Caf – KGZS -KGZ Ljubljana

Nika Cvelbar Weber – KIS

Janja Žagar-KGZS – KGZ Ljubljana

 

Aktualnosti o strateškem načrtu kmetijstva za obdobje 2023-2027

 

Kaj pa KIS kaj raziskuje na področju pridelave ameriških borovnic?

Društvo kot možnost združevanja pridelovalcev

Posvet o borovnici Predavanja preko spleta februar 2022 Alenka Caf – KGZS – KGZ Ljubljana

Nika Cvelbar Weber – KIS

Darinka Koron – KIS

Tehnološki ukrepi v pridelavi ameriške borovnice
Prikaz rezi ameriške borovnice Ljubljansko barje februar 2022 Darinka Koron – KIS

Nika Cvelbar Weber – KIS

Alenka Caf – KGZS-KGZ Ljubljana

Rez

 

Prikaz rezi ameriške borovnice Prekmurje februar 2022 Darinka Koron – KIS

Nika Cvelbar Weber – KIS

Alenka Caf – KGZS-KGZ Ljubljana

Rez

 

Prikaz rezi ameriške borovnice in drugih jagodičastih sadnih vrst Posavje februar 2022 Darinka Koron – KIS

Nika Cvelbar Weber – KIS

Andreja Brence – KGZS-KGZ Novo mesto

Rez

 

Prikaz rezi v poskusnem sadovnjaku KIS Brdo pri Lukovici 5. marec 2022 Roman Mavec – KIS

Darinka Koron – KIS

Rez posameznih sadnih vrst
12. posvet o malini in ostalem grmičastem jagodičju Artiče ali preko spleta 9. marec 2022 Darinka Koron,

Nika Cvelbar Weber – KIS

Andreja Brence, Tanja Baškovič; Martin Mavsar – KGZS-KGZ Novo mesto

Alenka Caf – KGZS -KGZ Ljubljana

Darko Malovrh – Zeleni hit

Miha Marovt – Marovt sistemi

Peter Molan, Saša Ratej – Predikat

Predavanja o tehnoloških ukrepih pridelave jagodičastih rastlin
Strokovno srečanje s pridelovalci jagod in malin Zdole ali preko spleta marec 2022 Andreja Brence – KGZS-KGZ Novo mesto

Darinka Koron – KIS

Nika Cvelbar Weber – KIS

Peter Molan – Predikat

Pregled aktualnih ukrepov v nasadih
Strokovno srečanje s pridelovalci jagod in malin Zdole ali preko spleta maj 2022 Andreja Brence – KGZS-KGZ Novo mesto

Darinka Koron – KIS

Nika Cvelbar Weber – KIS

Peter Molan – Predikat

Pregled aktualnih ukrepov v nasadih
Dan odprtih vrat v poskusno kolekcijskem nasadu jagodičja Brdo pri Lukovici- Poskusni sadovnjak KIS 21. junij 2022 Darinka Koron – KIS

Nika Cvelbar Weber – KIS

 

Predavanja in ogled nasada jagodičja pred začetkom obiranja

 

Strokovno srečanje s pridelovalci jagodičja Dobrunje ali preko spleta julij 2022 Alenka Caf – KGZS -KGZ Ljubljana

Darinka Koron – KIS

Nika Cvelbar Weber – KIS

Pregled aktualnih ukrepov v nasadih
Dan odprtih vrat v poskusnem sadovnjaku KIS Brdo pri Lukovici 3. sept. 2022 Roman Mavec – KIS

Darinka Koron – KIS

Predavanja in ogled nasada jagodičja v jesenskem obdobju

 

21. posvet o jagodi Ljubljana – KIS november 2022 Darinka Koron – KIS

Nika Cvelbar Weber – KIS

Andreja Brence – KGZS-KGZ Novo mesto

Alenka Caf – KGZS -KGZ Ljubljana

Tehnološki ukrepi v pridelavi žlahtne jagode