Dogodki 2021

Sadjarska strokovna srečanja v okviru JS za sadjarstvo in  drugih strokovnih združenj, za leto 2021

Arhiv za leto 2020 in 2019

PEČKARJI
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči predavatelj Tema Vabljeni
Integrirano varstvo pečkarjev Predavanje preko zoom-a, povezava bo dostopna na internetni strani KGZS Zavod Maribor 7. januar

9h-13h

Miklavc in sod., Lešnik Aktualno varstvo pečkarjev vsi
Zimska rez Sadjarski center MB

V kolikor delavnice zaradi Covid ukrepov ne bo možno izvesti na terenu, bomo to objavili na spletni strani JS in KGZMB

5. februar

(Odpovedano, nov datum bo najavljen)

Tojnko Rez v nasadu jablan vsi
Pirčevi dnevi Predavanje preko vebinarja 12. februar Izkušnje z oroševanjem v letu 2020 vsi
Strokovno srečanje Eko topaz Ekološki nasad kmetije Kastelic februar Tojnko, Caf, Brence, Bajec, Snoj Aktualna tehnologija vsi pridelovalci ekoloških jabolk
Sadjarski krožek Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru

 

5. marec

10.00 – 13.00

Gutman Kobal, Andrej Soršak Sadjarski krožek: Zimska rez visokodebelnih sadnih dreves v travniškem  nasadu vsi
27. sadjarski dnevi Posavja

 

Prosvetni dom Artiče prestavljeno, predvidoma v november BF, KIS, FKBV Program še ni določen vsi
Namakanje Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru 25. marec Pintar M, Donik B, Kristan B. in drugi Osnove namakanja in predstavitev raziskav vsi + EIP namakanje
Svetovni dan voda

 

 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru

 

 

19. marec

10h – 13h

Marjeta Miklavc, Timotej Horvat v sodelovanju s Sadjarskim centrom Maribor Gnojenje z dušikom na vodovarstvenih območjih

Draga Zadravec; Čiščenje škropilnic

NLZOH Maribor; Predavanje z demonstarcijskim prikazom notranjega čiščenja škropilnic ter predstavitev sistema RemDry

vsi
Regulacija rodnega nastavka Spletna delavnica

(Sadjarski center Maribor)

 

16. april

9h- 11h

Stopar in Donik Purgaj  – teorija in poskusi

Sodelavci KGZS – poročila s terena.

Vabilo

Rodni nastavek – regulacija 2021

Dalinbel EKO redčenje

 

vsi
Strokovno srečanje Eko topaz Ekološki nasad kmetije Kašnik junij Tojnko, Caf, Brence, Bajec, Snoj Aktualna tehnologija vsi pridelovalci ekoloških jabolk
Dan odprtih vrat Sadjarskega centra Maribor in delavnico vzdrževanja tal Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru  22. junij Donik Purgaj s sodelavci,  Tonjko, Unuk, Slatnar, Hladnik, Lešnik, Stopar vsi
Kontrola zrelosti in kakovosti  nove letine jabolk Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru CMB 11. avg.

 

Donik Purgaj, Stopar, Gutman Kobal, Andrej Soršak Kontrola zrelosti in kakovosti  nove letine jabolk vsi
Strokovno srečanje Eko topaz Ekološki nasad kmetije Trstenjak sept. Tojnko, Caf, Brence, Bajec, Snoj Aktualna tehnologija vsi pridelovalci ekoloških jabolk
Tehnologije predelave sadja

 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru SCMB oktober Mavsar, Kmetič Škof Možnosti predelave sadja; Predelava jabolk v jabolčni sok in kis ter sušenje sadja; Prikaz »PREDELAVE JABOLK V JABOLČNI SOK« – mobilna linija KGZS – Zavoda NM                     /Predelava marmelad in kompotov vsi
Tekoči sadjarski projekti 2021 – predstavitev Spletna konferenca november Nosilci projektov različno vsi
Degustacija jabolk

 

Sadjarski center Maribor, Gačnik 77, 2211 Pesnica pri Mariboru 11. dec.

 

Donik Purgaj s sodelavci,

KIS, FKBV, JSKS

vsi
Lombergarjev posvet 3. dec. Donik Purgaj, Gutman, Kobal,  Soršak posvet vsi

 

KOŠČIČARJI
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči predavatelj Tema Vabljeni
Posvet o češnji 2021 on-line bo sporočeno V delu vsi
Prikaz rezi koščičarjev* Bilje zaradi pandemije Covid odpovedano Mrzlić, Komel, Juretič Češnja, breskev vsi
Prikaz rezi, splošni* Bilje ‘zaradi pandemije Covid odpovedano Mrzlić, Komel, Juretič Sliva, kaki vsi
Dan odprtih vrat SC Bilje Bilje 10. jun. Mrzlić, Komel, Usenik Razstava sort češenj, voden ogled nasadov, prikaz rezi češenj vsi
Pridelava in tolerantne sorte sliv – Praznik češp Slivje (Brkini),

 

sept. Mrzlić Predavanje, razstava in degustacija vsi
Zorenje kakija Bilje nov. Mrzlić, Komel, Hladnik Predavanje in degustacija zorjenih plodov vsi
*rezervni termin v primeru slabega vremena teden dni kasneje

 

LUPINARJI
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči

predavatelj

Tema Vabljeni
Prikaz rezi BF, Raziskovalno polje za lupinarje Maribor konec feb. Solar Leska pridelovalci lešnkov
Strok. posvet o lupinarjih UL Biotehniška fakulteta marec Suhadolc, Brence, Miklavc, Medič,  Solar Več tem člani SSDL, JSKS specialisti
Prikaz rezi Kmetija Kač, Petrovče zač. aprila Solar Oreh pridelovalci orehov

 

JAGODIČJE
Delavnice KJE KDAJ Sodelujoči

predavatelj

Tema Vabljeni
Posvet o borovnici Borovnica feb.

 

Koron, Caf, Posvet, več tem vsi
Rez ameriške borovnice Drenov Grič feb. Koron Prikaz rezi ameriške borovnice pridelovalci borovnic
12. posvet o malini in ostalem grmičastem jagodičju Prosvetni dom Artiče feb.,

marec

Koron, Caf, Žigon, Weber, Suhadolnik, Brence Več tem vsi
Dobra kmetijska praksa, predpogoj uspešne pridelave manj poznanega jagodičja KIS marec Koron, Caf, Brence Posvet in predstavitev pridelovalcev haskap jagode, rdečega ribeza in aronije vsi
Rez jagodičja Brdo marec Mavec, Koron Prikaz rezi jagodičja vsi
Posvet o jagodi KIS dec.

 

Skupina za jagodičje Več tem vsi