EIP in pilotni projekti

Odobreni projekti na področju sadjarstva

 

Tematika projekta Naslov projekta Vodilni partner Število partnerjev Odobreno: Višina odobrenih sredstev
Pridelava jabolk Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk UNIVERZA V MARIBORU 15 6.01.2020 348.832,86
Pridelava jabolk BONITA, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji
– od pridelave do trženja
UNIVERZA V LJUBLJANI 11 6.01.2020 349.873,89
Trajnostno kmetijstvo Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja UNIVERZA V MARIBORU 15 6.01.2020 249.748,00 €
Kmetijstvo kot podpora naravovarstva Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja UNIVERZA V LJUBLJANI

YouTube

11 6.01.2020 249.735,97
Učinkovita in trajnostna raba vode Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu ZNANSTVENO- RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER 10 6.01.2020 242619,94
Kmetijstvo kot podpora naravovarstva Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje Nacionalni inštitut za biologijo 14 17.01.2020 216.768,77
Pilotni –

Sadno vino

Ekološko sadno peneče vino iz jabolk in malin PEČAR BRANKO 4 6.01.2020 74.792,16
Pilotni – Kmetijstvo kot podpora naravovarstva Visokodebelni pašni sadovnjak kot nova kmetijska praksa PEČAR MAJA 6  1.12. 2020 44.996,45 €
Pilotni – Pridelava jabolk Preizkušanje specialnih sort jabolk za predelavo Boštjan Pečar 3 30.11. 2020 44.997,49